۵/۵
۵ ستاره
پرواز های داخلی

۳ شب

تور نوروزی مشهد هتل الماس ۲

تاریخ اجرا : از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
تا پایان نوروز ۱۴۰۰

۵/۵
۵ ستاره
پرواز های داخلی

۳ شب

تور نوروزی هتل سی نور مشهد

تاریخ اجرا : از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
تا پایان نوروز ۱۴۰۰

۴/۵
۴ ستاره
پرواز های داخلی

۳ شب

تور نوروزی هتل کیانا مشهد

تاریخ اجرا : از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
تا پایان نوروز ۱۴۰۰

۴/۵
۴ ستاره
پرواز های داخلی

۳ شب

تور نوروزی هتل جواد مشهد

تاریخ اجرا : از ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
تا پایان نوروز ۱۴۰۰

۲.۶/۵
۲ ستاره تاپ
پرواز های داخلی

۳ شب

تور نوروزی هتل پرستاره مشهد

تاریخ اجرا : از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
تا پایان نوروز ۱۴۰۰

۲.۵/۵
۲ ستاره تاپ
پرواز های داخلی

۳ شب

تور نوروزی هتل کوثر مشهد 

تاریخ اجرا : از ۱۳۹۹/۱۲/۲۸
تا پایان نوروز ۱۴۰۰

فهرست